Magánszemélyeknek

Vállalkozóknak

Cégeknek

Önrész vagy kezdő befizetés

A lízingbe vevő a saját pénzforrásából fizetendő összeg. Az önrész megfizetése minden esetben meg kell, hogy előzze a kölcsön folyósítását.
 
THM (Teljes lízingdíj mutató)
Azt az összeget jelenti, amelyet a lízingbe vevőnek a lízingszerződés alapján, a tőkeösszegen felül fizetnie kell.
 
Szükséges dokumentumok, okmányok
Azon hivatalos okmányok, melyeket a bank a lízing elbírálásához bekér a vevőtől, illetve a vásárolni kívánt gépkocsiról.
 
Futamidő
Az a szerződésben rögzített időtartam, amely alatt az ügyfélnek a lízinget vissza kell fizetnie, és amely időszakban az adós a folyósított kölcsönösszeg után kamatot fizet.
 
 
Autólízing
A lízingbe vevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbe vevő csak a finanszírozási futamidő végén, az összes lízingdíj, valamint az ún. maradványérték megfizetését követően szerzi meg. (kivétel: operatív lízing).

Autólízing fajtái: a lízingnek két alapvető fajtáját különböztetjük meg, az operatív (működési) lízinget és a pénzügyi (finanszírozási) lízinget.

  • 1. Az operatív lízing esetében a szerződés tartalma nem a finanszírozás, hanem a szolgáltatás, amelynek keretében a lízingbe adó valamilyen eszközt meghatározott időtartamra díjfizetés ellenében a lízingbe vevő használatába ad, a lízingbe vevő pedig a futamidő lejártával a lízingtárgyat visszaszolgáltatja a lízingbe adónak. Az eszköz tulajdonjoga a lízingbe adónál marad. (Ez nem a PSZÁF által felügyelt tevékenység.)
  • 2. A pénzügyi lízing, amelynek keretében a lízingbe adó alapvetően finanszírozási szerepet tölt be, így a szerződés lejáratakor a lízingbe vevő jellemzően él a szerződés által biztosított vételi jogával, és ezzel megszerzi a lízingelt vagyontárgy tulajdonjogát.

A pénzügyi lízingen belül megkülönböztetjük a nyílt végű és a zárt végű pénzügyi lízinget. A két konstrukció között az a különbség, hogy a zárt végű pénzügyi lízingnél a tulajdonjog-átruházás a futamidő végén automatikus. Nyílt végű lízingnél a lízingbe vevő vételi joggal (vevőkijelölési joggal) rendelkezik, azaz a lízingbe vevő vagy egy általa megnevezett harmadik személy a lízingelt vagyontárgyat a futamidő végén a maradványérték megfizetése után megvásárolhatja.