Magánszemélyeknek

Vállalkozóknak

Cégeknek

Milyen dokumentumok szükségesek a finanszírozási kérelem elbírálásához? 

Hogyan történik a hitelbírálat? 

Kik igényelhetnek finanszírozást? 

Külföldi többségi tulajdonú vállalkozás is igényelhet finanszírozást? 

Hogyan történik a törlesztőrészletek / lízingdíjak / bérleti díjak befizetése?

Mikor esedékes az első törlesztőrészlet / bérleti díj?

Mi történik, ha az eredeti időpontnál később adták át a gépjárművet? 

Kell-e CASCO-t kötni a gépjárműre? 

Kinek a neve kerül a forgalmi engedélybe, és ki birtokolja a törzskönyvet?

Van-e lehetőség magánszemélytől vásárolt használt gépjármű finanszírozására?

Vannak-e olyan gépjárművek, amelyeket nem vagy csak egyedi esetekben finanszíroz a Bank?

Mi a teendő személyes adatok megváltozása esetén?

Van-e lehetőség előtörlesztésre?

Átalakítható-e a gépjármű? 

Van-e lehetőség a szerződés módosítására?

Milyen esetben szüntethető meg a casco biztosítás?

Határátlépés esetén kell-e engedélyt kérni?

Mely országok határainak átlépésére szólhat az engedély?

Mi szükséges a taxiengedély-kérelemhez? 

Milyen típusú káreseményre kell feltétlenül CASCO biztosítást kötni?

Mekkorának kell lennie a CASCO biztosítás önrészesedési összegének, és kit terhel?

A biztosítónál a kárigény érvényesítéséhez milyen iratokat kell benyújtani?

 

 

Milyen dokumentumok szükségesek a finanszírozási kérelem elbírálásához? 

A finanszírozási kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok: 

Magánszemély esetén (adós, adóstárs, kezes):

 • személyi igazolvány / személyazonosító igazolvány,

 • a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (kártya) (amennyiben a lakcím a személyi igazolványban nem szerepel),

 • gépjárművezetői engedély,

 • Adókártya,

 • az alábbiak közül legalább egy:
  - munkáltatói jövedelemigazolás (nyomtatvány)
  - legutóbbi 2 hónapra vonatkozó bankszámlakivonat, amely tartalmazza a jövedelem átutalását is
  - NAV által kibocsátott jövedelemigazolás 

 • használt autó esetén forgalmi engedély, törzskönyv 

Egyéb dokumentumok bekérésének jogát a hitelbírálattól függően fenntartjuk. 

 

 

Hogyan történik a hitelbírálat? 

A hiánytalanul benyújtott finanszírozási kérelmek 72 órán belül elbírálásra kerülnek és annak eredményéről azonnal értesítjük. A Finanszírozó minden finanszírozási kérelemnél fenntartja az egyedi elbírálás lehetőségét. 

 

 

 

Kik igényelhetnek finanszírozást? 

18. életévüket betöltött, cselekvőképes, magyar állampolgárságú magánszemélyek és egyéni vállalkozók,östermelők,valamint Magyarországon bejegyzett vállalkozások.

 

 


Külföldi többségi tulajdonú vállalkozás is igényelhet finanszírozást? 

A Finanszírozó fenntartja a jogot a külföldi többségi tulajdonú vállalkozások finanszírozási kérelmének (kérelmeinek) egyedi elbírálására.

 Hogyan történik a törlesztőrészletek / lízingdíjak / bérleti díjak befizetése? 

Elsősorban csoportos beszedési megbízással, illetve átutalással vagy készpénz átutalási megbízással (postai csekkel) történhet. Ez utóbbi lehetőség vállalkozások esetén nem elfogadott.

 

 


Mikor esedékes az első törlesztőrészlet / bérleti díj? 

Az első törlesztőrészlet / bérleti díj a gépjármű átadás-átvételének a finanszírozási szerződésben feltüntetett (várható) időpontjától számított 20 nap. A további díjak ezután havonta esedékesek.

 

 


Mi történik, ha az eredeti időpontnál később adták át a gépjárművet? 


Amennyiben a gépjárművet a finanszírozási szerződésben megjelölt várható átadás-átvételi időpontnál később adták át, úgy írásbeli kérelemre lehetőség van a fizetési esedékességeknek a tényleges átadás-átvétel időpontjához igazodó módosítására.

 

 


Kell-e CASCO-t kötni a gépjárműre? 

A speciális CASCO-mentes konstrukciók és a termékismertetőben meghatározott saját erő / futamidő közbeni tőkebefizetés, illetve maximális finanszírozott összeg / tőketartozás kivételével minden esetben kötelező a teljes körű CASCO biztosítás kötése, mégpedig az ügyfelünk által választott biztosítótársaságnál, a biztosítási kötvényben a finanszírozó cég kedvezményezettségének megjelölésével.

 

 


Kinek a neve kerül a forgalmi engedélybe, és ki birtokolja a törzskönyvet? 


A forgalmi engedélybe üzembentartónak minden esetben ügyfelünk; tulajdonosként kölcsön esetén ügyfelünk, pénzügyi lízing és tartós bérlet esetén a finanszírozó neve kerül. A törzskönyvet minden esetben a finanszírozó birtokolja a futamidő végéig. 

 

 


Van-e lehetőség magánszemélytől vásárolt használt gépjármű finanszírozására? 


Igen. Lásd: Használtautó vásárlása magánszemélytől c. menüpont

 

 


Vannak-e olyan gépjárművek, amelyeket nem vagy csak egyedi esetekben finanszíroz a Bank? 

Igen,a kizárt típusok közé tartoznak az AF-es alvázszámú és/vagy motorszámú, a nagy értékű, sport, cabrio, 30.000.000 Ft-nál magasabb vételárú gépjárművek.

 

 


Mi a teendő személyes adatok megváltozása esetén? 

Adataiban beállt változás(oka)t (pl. név, cím stb.) kérjük, írásban jelezze, a változást igazoló okmány (pl. személyi igazolvány, cégbírósági végzés) másolatának egyidejű megküldésével.

 

 


Van-e lehetőség előtörlesztésre? 

A finanszírozási szerződésben foglaltak mellett lehetőség van a futamidő alatt (akár többször is) egyszeri, nagyobb összegű befizetésre, illetve a teljes tartozás egyösszegű kifizetésére a finanszírozási szerződésben foglalt mértékű és/vagy összegű szerződésmódosítási díj megfizetésével. Egyszeri befizetéssel csökkenthető a havi fizetési kötelezettség (változatlan futamidő mellett) vagy lerövidíthető a futamidő (hasonló havi fizetési kötelezettség mellett).

 

 


Átalakítható-e a gépjármű? 


Igen, de a gépjármű átalakításához (pl. taxi üzemmód, tehergépkocsiból személygépkocsivá, benzinüzemről gázüzeműre) minden esetben a finanszírozó írásos engedélye szükséges.

 

 

 

Van-e lehetőség a szerződés módosítására? 

Igen. A futamidő alatt a szerződésben foglaltak szerint szerződésmódosítási díj fizetése mellett lehetőség van a szerződés módosítására: a futamidő csökkentésére, a hátralevő tartozás részbeni előtörlesztésére, illetve teljes kiegyenlítésére.

 

 

 

Milyen esetben szüntethető meg a CASCO biztosítás? 

A CASCO biztosítás megszüntetéséhez a gépjármű finanszírozáskori vételárának 30%-át meg nem haladó, még hátralévő tőketartozás esetén tudunk hozzájárulni, mely összeg nem haladhatja meg az 1.000.000 forintot. Ilyenkor a hátralévő tőketartozásra vonatkozóan 2%-kal megemelkedik a kamatszázalék.

 

 


Határátlépés esetén kell-e engedélyt kérni? 

Lízingnél határátlépéskor a gépjármű vezetőjének minden esetben rendelkeznie kell a Finanszírozó által előzetesen, írásban adott engedéllyel.

 

 

 


Mi szükséges a taxiengedély-kérelemhez? 

Taxiengedély-kérelem esetén a forgalmi engedélyt, valamint a már megkötött, a személyszállítás feltételeinek megfelelő casco-ajánlatot (vagy kötvényt) kell személyesen bemutatni.

 

 

 


Milyen típusú káreseményre kell feltétlenül CASCO biztosítást kötni? 

CASCO köteles konstrukcióinknál teljeskörű CASCO biztosítást várunk el (Pl.: töréskárok, üvegek töréskárai, elemi károk, lopáskár, beépített extra tartozékokat ért káresemények, stb.).

 

 

 


Mekkorának kell lennie a CASCO biztosítás önrészesedési összegének, és kit terhel? 


10% alatti hitel/lízing önerőnél a biztosítási önerőnek 10 %-nál, illetve 100 E forintnál nem lehet nagyobb. Kérjük, hogy 20 %-nál nagyobb önerőt ne vállaljanak a biztosítási szerződésben. A biztosítási önrész mindig az Adóst terheli.

 

 


A biztosítónál a kárigény érvényesítéséhez milyen iratokat kell benyújtani? 

- biztosítási kötvény,
- az utolsó díjfizetésről szóló bizonylat, 
- Forgalmi engedély,
- alapesetben a Finanszírozó által kiállított Biztosítási Meghatalmazás,
- totálkárnál és lopáskárnál a Finanszírózó által kiadott „Biztosító Számlaszám Értesítő”,
- 200 E Ft alatti kárösszegnél a Finanszírózó által kiadott kedvezményezetti jogról történő lemondó levél,
- szükség esetén a javító cég részére a szerződő fél által adott, az ügyintézésre vonatkozó meghatalmazás,
- tűz vagy robbanáskár esetén a tűzrendészeti hatóság határozata, 
- lopáskár esetén rendőrségi feljelentési jegyzőkönyv, a nyomozást megszüntető, valamint a gépjármű hatósági engedélyének visszavonó határozata, a gépjármű kulcsai - a riasztó vagy lopásgátló berendezés működéséhez szükséges eszközökkel együtt.